kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je nedela 21. 4. 2019 a sviatok má Ervín

1. ročník robotickej súťaže na SOŠ elektrotechnickej v Žiline,

RoSOŠEbot 2019

        Pozvánka
        Pravidlá
        Program

  Pozvánka
Ste žiaci základnej školy a viete naprogramovať autonómne sa pohybujúceho robota? Príďte aj Vy so svojim robotom zmerať sily na robotickú súťaž na Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Žiline.
Pre koho je súťaž určená?
Súťaž je určená žiakom druhého stupňa základných škôl, ktorí sa venujú stavbe autonómnych robotov a ich programovaniu.
Kedy sa súťaž bude konať? 27. 2. 2019
Kde? Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina.
Dokedy a kde sa prihlásiť? Do 24. 2. 2019 treba prihlášku vyplniť elektronicky.

  Pravidlá
Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
1. kategória žiaci 5., 6. a 7. ročníka,
2. kategória žiaci 8. a 9. ročníka,
3. kategória pre žiakov našej SOŠE,
4. kategória RoSOŠEbot sympatia. Kategória RoSOŠEbot sympatia bude prebiehať výberom na FB stránke Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline zo všetkých zúčastnených robotov.

Súťažný tím môže mať maximálne dvoch členov (žiaci ZŠ podľa kategórie) a jeden sprievod (učiteľ, rodič, tréner...). Aj jeden súťažiaci tvorí tím. Každý tím môže súťažiť iba s jedným robotom. Jeden robot môže súťažiť iba v jednej kategórií.

Úlohou robota je prejsť po dráhe tvaru loga školy Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline zo štartu do cieľa v čo najkratšom čase.
Súťažná dráha RoSOŠEbot-u je vytlačená na značkovej plachtovine (liaty banner) o plošnej hmotnosti 530 g. Tvar súťažnej dráhy je daný jednoduchými krivkami, neobsahuje prekážky (križovania, prerušenia, jazdu v tuneli, svietenie svetlom na určitú časť dráhy, nespevnené časti). Na dráhe sa môže vyskytnúť zvlnenie – max 2 cm. Celková dĺžka dráhy je 10 metrov. Šírka dráhy je 35 cm. Polomer zákrut 10 cm a 45 cm.

Robot musí byť plne autonómny (nesmie byť diaľkovo ovládaný). Musí byť schopný prejsť stanovenú dráhu len pomocou prvkov vyznačených na dráhe - na dráhu nesmie byť súťažiacim pridaný žiadny iný objekt. Robot nesmie dráhu poškodzovať, zanechávať na nej stopu a ani nechávať na dráhe svoje časti. Maximálna výška robota môže byť 20 cm. Dĺžka robota nesmie presiahnuť 30 cm. Na pohyb je povolené používať iba kolesá a pásy. Robot nesmie prejsť dráhu vzduchom, t. j. nesmie byť helikoptéra, lietadlo... . Robot nesmie byť počas súťaže akokoľvek prestavaný.

Časomiera. Čas sa začína počítať, keď robot svojou pevnou časťou preruší svetelný lúč na štarte. Meraný čas sa zastaví, keď robot tou istou pevnou časťou preruší svetelný lúč v cieli.

Každý robot má k dispozícii na prejdenie dráhy dva súťažné pokusy, do celkového poradia sa počíta lepší čas.

K dispozícií bude „servisný kútik - depo“, v ktorom bude možné jednoduché „doladenie“ robota. Servisný kútik zabezpečuje Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline. K dispozícii bude náradie, merací prístroj, spájkovačka a prívod 230V. PC techniku a softvér si v prípade potreby zabezpečia účastníci.

  Program:
  8:00 –   9:00príchod súťažiacich a registrácia
  8:00 – 10:00skúšobné jazdy na súťažnej dráhe (tréning, ladenie programu, servis ...)
        10:00otvorenie súťaže
10:10 – 12:00vlastná súťaž (kategória 1, kategória 2, kategória žiaci SOŠE)
10:10 – 12:00fotenie súťažných robotov (kategória 4 – RoSOŠEbot sympatia)
12:10 – 13:00prestávka, obed pre registrovaných súťažiacich
        13:00vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie súťaže RoSOŠEbot sympatia
ukončenie súťaže RoSOŠEbot 2019


Sprievodný program:
ukážka s možnosťou vyskúšania si obsahu odborného vzdelávania a pre záujemcov prehliadka školy:
  - 2675 M elektrotechnika
  - 2697 K mechanik elektrotechnik
  - 2682 K mechanik počítačových sietí
  - 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

Pre ďalšie informácie choďte na www.facebok.com/soseza18.

 riaditeľ školy