kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 19. 6. 2019 a sviatok má Alfréd

    Vážení rodičia, príbuzní a známi žiakov
Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline

Nadišiel čas podávania daňových priznaní za rok 2018 a Vy máte možnosť rozhodnúť a využiť príležitosť, komu poukážete časť Vašich daní, ktoré do stanoveného času musíte odovzdať, či už prostredníctvom Vášho zamestnávateľa, alebo podaním daňového priznania štátu. Príjemcom 2% (resp.3%) z Vašich daní sú neziskové organizácie – občianske združenia.

Rodičovské združenie založilo občianske združenie s názvom Rodičovské združenie pri SOŠ elektrotechnickej v Žiline. Táto nepolitická, dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou splnila podmienku pre získanie uvedeného príspevku, a tak sa uchádzame aj o Váš príspevok. Cieľom združenia je podporovať vzdelávacie programy a projekty v oblasti vzdelávania v škole i mimo nej. Združenie bude podporovať aktivity SOŠ elektrotechnickej v Žiline predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:
  • odborné, vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov školy
  • zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (učebné pomôcky, didaktická technika, literatúra a softvér)
  • vzdelávanie učiteľov
  • propagácia školy na verejnosti
  • externá odborná podpora rozvoja školy
  • nadväzovanie kontaktov a spolupráca školy s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním v oblasti odborného vzdelávania a výchovy na Slovensku i v zahraničí.
Veríme, že aj Vaším rozhodnutím pomôžete napĺňať ciele Vášho združenia tak, aby sme stále mohli skvalitňovať a rozširovať štúdijné podmienky Vašich synov. Vážení rodičia, rozhodnite, že Vaše 2% budú využité v uvedenom občianskom združení. Informujte o tejto možnosti svojich príbuzných a známych.

Čím viac nás bude, tým viac môžeme podporiť ciele združenia.

  tlačivo na stiahnutie

obchodné meno (názov): Rodičovské združenie pri SOŠ elektrotechnickej v Žiline
IČO: 37982010
právna forma: Občianské združenie
sídlo združenia: Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
Za Vaše rozhodnutie vopred ďakujeme.

Ing. Ľubomír Králik, riaditeľ školy
logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez