kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je nedela 14. 7. 2024 a sviatok má Kamil

Finále súťaže SiemensYoung Generation Award 2013.


Siemens Young Generation Award je súťaž určená žiakom stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zameraním. Súťaž je dôkazom úspešnej spolupráce škôl a súkromných firiem. Zásluhou práce na konkrétnych projektoch pripravuje a motivuje stredoškolákov na prechod od teoretických vedomostí k potrebám praxe. Touto formou môžu študenti získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry či počas štúdia na vysokej škole. Výhercovia súťaže okrem cenných vedomostí získajú aj lákavé ceny. (zdroj)

Témou 10. ročníka súťaže bolo „1 + 1 = 3 alebo nové riešenia starých problémov.“
V tomto ročníku Siemens Young Generation Award sa hľadali nápady a riešenia, ktoré vyvracajú zaužívané postupy, ponúkajú krásu v jednoduchosti a inovácie, ktoré sú postavené na zdravom rozume.
Úlohou bolo zamyslieť sa nad tradičnými problémami inak. Skúsiť priniesť úplne novú logiku riešenia. Ak sa skĺbi unikátny nápad s overenou technológiou, efektivita v praxi môže dosiahnuť nové dimenzie.
viac o súťaži na stránkach Siemens
Z prvého dňa súťaže:
záverečné prípravy
pred vystúpením
obhajoba projektu
študentov z Michaloviec
premiestňovač loptičiekobhajoba projektu križovatky
pred odbornou porotou
uvedenie nášho projektunavrhované
riešenie problému
trochu potrebnej teóriepraktické predvedenie
funkčnosti nášho modelu
Ako je už dobrou tradíciou, pre účastníkov súťaže bol aj na večer pripravený zaujímavý program.

Bowling v obchodnom centre Mirage:
pre skúsených, ale
aj zaciatočníkov
hra zaujala všetkýcha aj v bowlingu sme si
všetci spolu zasúťažili
Druhý deň, ešte pred vyhlásením výsledkov súťaže, bola pre nás pripravená prehliadka odborných učební na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity.

Pár fotografií z tejto prehliadky:
sídli v celkom nových
priestoroch
systém na riadenie
železničnej dopravy
vizualizácia s PLC Siemensmalá, počítačom riadená
CNC fréza (vŕtačka)
PLC firmy B&RPneumatický obvod
riadený SLC 500
malý, ale plne
funkčný model výťahu
trochu väčší
model križovatky
Do súťaže bolo tento rok prihlásených 21 študentských projektov zo 14 stredných odborných škôl. Do finále 10. ročníka bolo vybraných 10 najlepších prác. Finále sa konalo tentokrát po prvý raz mimo Bratislavu a to na pôde Žilinskej Univerzity v dňoch 23. a 24. apríla 2013.
Viac sa môžete dočítať napr. v článku spravodajského portálu Žilina 24.
foto
Víťazi hlavnej ceny zo SPŠ v Nitre

Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia. Naše netradičné riešenie automatizovaného solárneho trackera študentov Martina Turského a Ondreja hlaváča zo 4. MB sa odbornej porote zloženej so zástupcov firmy Siemens a Žilinskej univerzity páčilo a bolo celkovo ocenené ako druhé najlepšie cenou Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Cenu študentom osobne odovzdal Dekan Elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Milan Dado, PhD.

Zo záverečnej prehliadky ocenených projektov:
kamery, fotoaparáty, mikrofóny...ešte raz našimodel fungoval presne
tak ako mal :)
ešte spoločné foto
s našim trackerom
diplom- cena
Elektrotechnickej fakulty ŽU
diplom- cena
Elektrotechnickej fakulty ŽU
Programovaniu riadiacich systémov Siemens sme sa spolu venovali (okrem iného) na záujmovom krúžku programovania riadiacich systémov. Ak sa nájdu nadšenci, ktorí budú v šľapajách svojich starších kolegov pokračovať, určite sa pokúsime s minimálne rovnako dobrými výsledkami v oblasti takéhoto programovania a v tejto súťaži pokračovať aj naďalej.

 Mgr. Milan Macháček