kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 23. 5. 2024 a sviatok má Želmíra

Aktuality:

počas školského roka - sme sa zúčastňovali vzdelávania v Krajskej knižnici

9. 5. 2024 - sme oslávili Deň Zeme

25. 4. 2024 - exkurzia v Banskej Bystrici

24. 4. 2024 - 4. miesto na súťaži Skills Slovakia - Mladý mechatronik 2024

18. 4. 2024 - zapojili sme sa do Dňa narcisov 2024

16. 4. 2024 - účasť v celoslovenskom finále Technickej myšlienky roka

10. 4. 2024 - sme sa zúčastnili na celoslovenskom kole Enersol

v marci 2024 - sme sa zúčastnili súťaže Strieborný piest 2024

v marci 2024 - sme sa zapojili do anglickej súťaže s aplikáciou Wocabee

18. 3. 2024 - sme sa zúčastnili na krajskom kole Enersol

14. 2 - 14. 3. 2024 - zapojili sme sa do akcie Valentínska kvapka krvi

4. 3. 2024 - sme sa zúčastnili na okresnom kole SOČ

1. 3. 2024 - účasť na medzinárodnej robotickej súťaži ROBOTIADA v Brne

14. 2. 2024 - školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

13. 2. 2024 - exkurzia v koncentračnom tábore Osvienčim

12. 2. 2024 - exkurzia v ES Varín

8. 2. 2024 - zúčastnili sme sa na špeciálnych cvičeniach na FEIT UNIZA

8. 1. - 12. 1. 2024 - 1. ročník futbalového turnaja o Putovný pohár riaditeľa SOŠE ZA

8. 1. - 12. 1. 2024 - lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz

13. 12. 2023 - prednáška o Londýne v krajskej knižnici v Žiline

6. 12. 2023 - exkurzia do Viedne

6. 12. 2023 - účasť na konferencii Zaži DOBROVOĽNÍCTVO

5. 12. 2023 - Mikuláš zavítal aj na našu školu!

1. 12. 2023 - Olympiáda z ľudských práv

21. a 22. 11. 2023 - sme usporiadali celoslovenskú súťaž budúcich elektromechanikov

21. 11. 2023 - Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu

15. 11. 2023 - sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

15. 11. 2023 - literárna exkurzia na Orave

10. 11. 2023 - okresné kolo stredných škôl vo florbale

8. a 9. 11. 2023 - na Trenčianskom robotickom dni 2023 naši opäť úspešní

október 2003 - súťaž v anglickom jazyku s WocaBee

20. 10. 2023 - Krajské kolo festivalu vedy a techniky

8. 10. 2023 - Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu

8. 9. 2023 - prednáška pri príležitosti výročia Dňa obetí holokaustu a rasového násilia

27. - 29. 6. 2023 - špeciálne odborné cvičenia v laboratóriách FEIT ŽU

20. 6. 2023 - prednáška o Londýne v Krajskej knižnici

16. 6. 2023 - exkurzia do PVE Ružín

12. 6. 2023 - exkurzia do PVE Čierny Váh

8. 6. 2023 - exkurzia do rozvodnej stanice Varín

1. 6. 2023 - exkurzia na Vodnú elektráreň Gabčíkovo

26. 4. 2023 - Hodina anglického jazyka v Krajskej knižnici

21. 4. 2023 - Deň Zeme 2023

20. 4. 2023 - Deň narcisov 2023

3. - 5. 4. 2023 - celoslovenské kolo Enersol-u

29. - 30. 3. 2023 - účasť na Skills Slovakia - Mladý mechatronik 2023

28. - 29. 3. 2023 - účasť na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku

7. 3. 2023 - krajské kolo Enersol-u

6. 3. 2023 - Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

6. 3. 2023 - okresné kolo SOČ

16. 2. 2023 - víťazstvo na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

16. 2. 2023 - účasť na Strojárskej olympiáde 2023 na SjF STU v Bratislave

19. 1. 2023 - víťazstvo na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

30. 11. 2022 - školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

29. 11. 2022 Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

11. 11. 2022 - Návšteva našich bývalých absolventov

10. a 11. 11. 2022 - Študentská kvapka krvi

9. 11. 2022 - literárna exkurzia v Martine

27. 10. 2022 - v Bielsko-Biala sa konal Cross Border Line Follower Robot Race!

23. 9. 2022 - zapojili sme sa do zbierky Biela pastelka...

28. 4. 2022 - zapojili sme sa do zbierky pre Ligu proti rakovine...

22. 4. 2022 - v rámci Dňa Zeme sme sa podujali na...

29. 3. 2022 - zúčastnili sme sa na prvej cezhraničnej súťaži Technical Hackathon

3. a 4. 11. 2021 - na Trenčianskom robotickom dni 2021 naši opäť úspešní

26. 10. 2021 - v školské kolo silového viacboja

14. 10. 2021 - v okresnom kole súťaže žiakov SŠ vo futsale 2. miesto

24. 9. 2021 - zúčastnili sme sa finálového kola 14. ročníka Župnej kalokagatie

6. 2. 2021 - 5. miesto na medzinárodnej robotickej súťaži Robotiáda 2021

13. - 17. 7. 2020 - zúčastili sme sa na "Letnej škole programovania" na FRI ŽU

5. 3. 2020 - sa na našej škole konala pre žiakov ZŠ robotická súťaž roSOŠEbot

5. 3. 2020 - školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

5. 3. 2020 - Krajské kolo súťaže Enersol.SK 2020

21. 2. 2020 - Medzinárodný deň materinského jazyka 21. február

20. 2. 2020 - školské kolo SOČ

18. 2. 2020 - majstrovstvá kraja žiakov SŠ v lyžovaní a snowbordingu

10. a 14. 2. 2020 - exkurzia do elektrickej stanice Varín

10. - 12. 2. 2020 - medzinárodná súťaž elektrotechnických škôl v Českej republike

7. a 12. 2. 2020 - laboratórne cvičenia na FEIT Žilinskej Univerzity

7. 2. 2020 - 5. miesto na medzinárodnej robotickej súťaži Robotiáda v Brne

30. 1. 2020 - EXIT TOUR kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt na SOŠE ZA

13. - 17. 1. 2020 - lyžiarský výcvik - január 2020

15. 1. 2020 - Alojz Miháli (4.MP) okresné kolo olympiady v ANJ - 2.miesto

20. 12. 2019 - sme na našej škole zorganizovali rozlúčku s kalendárnym rokom

13. 12. 2019 - exkurzia žiakov štvrtých ročníkov na Slovenský energetický dispečing

11. 12. 2019 - sme sa zúčastnili robotickej súťaže Robotrip 2019 v Olomouci

10. 12. 2019 - sa na našej škole uskutočnil Ďeň otvorených dverí

9. 11. 2019 - exkurzia do Technického múzea vo Viedni

22. 11. 2019 - sa u nás konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka

21. 11. 2019 - navštívili sme múzeum holokaustu v Seredi

19. 11. 2019 - zapojili sme sa do akcie "Živá červená stužka"

14. 11. 2019 - literárno-dejepisná exkurzia Banská Bystrica

13. 11. 2019 - na Žilinskej univerzite sme sa zúčastnili odbornej prednášky

13. 11. 2019 - výchovný koncert na tému - Kyberšikana.

12. - 13. 11. 2019 - sa u nás konala celoslovenská súťaž elektrotrechnikov

11. 11. 2019 - sa uskutočnila "Študentská kvapka krvi" na našej škole

9. 11. 2019 - zúčastnili sme sa na robotickej súťaži LEGO-robotov v ZŠ s MŠ v Rosine

15. 10. 2019 - zúčastnili sme sa "Plávania nádeje" v rámci podujatia Dni nádeje 2019

3. 10. 2019 - navštívili sme kraj literátov

27. 9. 2019 - zúčastnili sme sa krajského kola Župnej kalokagatie 2019

20. 9. 2019 - zúčastnili sme sa týždňa mobility

19. 9. 2019 - zúčastnili sme sa regionálneho kola Župnej kalokagatie 2019

11. - 13. 9. 2019 - telovýchovno–výcvikový kurz pohybových aktivít v prírode

12. 9. 2019 - účasť na dni Polície na Hlinkovom námestí

11. 9. 2019 - návšteva vodnej elektrárne Gabčíkovo

27. 4. 2019 - zúčastnili sme sa medzinárodnej robotickej súťaže ISTROBOT 2019

24. 4. 2019 - finálové kolo stredoškolskej súťaže Technická myšlienka roka 2019

11. a 12. 4. 2019 - Medzinárodná konferencia Enersol EU 2019

11. 4. 2019 - zúčastnili sme sa majstrovstiev okresu stredných škôl vo futbale

9. a 10. 4. 2019 - Celoslovenské kolo súťaže Enersol SK 2019

8. 4. 2019 - XVI. Medzinárodná konferencia OZE V teórii a praxi

3. a 4. 4. 2019 – na Trenčianskom robotickom dni 2019 naši najúspešnejší

3. 4. 2019 - Krajské kolo SOČ

01. 04. 2019 – Oznámenie o vyhlásení výberového konania

25. 3. 2019 - Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020.

18. - 22. 3. 2019 - zúčastili sme sa na "Jarnej škole programovania" na FRI ŽU

18. 3. 2019 - okresné kolo SOČ

28. 2. 2019 - školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

27. 2. 2019 - sa na našej škole konala pre žiakov ZŠ robotická súťaž roSOŠEbot

26. 2. 2019 - šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

26. 2. 2019 - školské kolo SOČ

30. 1. 2019 - zúčastnili sme sa okresného kolo súťaže žiakov SŠ v stolnom tenise

14. - 18. 1. 2019 - sme uskutočnili pre našich žiakov 1. ročníka lyžiarsky výcvik

21. 12. 2018 - sa na našej škole uskutočnil vianočná školská akadémia

13. 12. 2018 - sa na našej škole uskutočnil akcia "Stromček ako darček"

11. 12. 2018 - exkurzia do Viedne

22. 11. 2018 - sa na našej škole uskutočnil Ďeň otvorených dverí

16. 11. 2018 - odborná prednáška na tému elektromobilita

15. 11. 2018 - exkurzia do múzea P. O. Hviezdoslava na Orave

12. 11. 2018 - sa uskutočnila na našej škole Študentská kvapky krvi.

28. 9. 2018 - na súťaži "Župná kalokagatia" opäť víťazne

18. 9. 2018 - imatrikulácie 2018

23. 6. 2018 - exkurzia na mohylu Milana Rastislava Štefánika

14. 4. 2018 - náš úspech na medzinárodnej súťaži robotov - ISTROBOT 2018

13. 4. 2018 - návšteva Literárneho múzea v Martine

13. 4. 2018 - XV. Miedzynarodowa konferencja uczniowska Energia odnavialna w ...

11. - 12. 4. 2018 - celoslovenské kolo súťaže Enersol 2018

21. 3. 2018 - sa v Žiline konalo Okresné kolo SOČ

19. 3. 2018 - sa v Martine konalo krajské kolo súťaže Enersol

16. 3. 2018 - účasť na celoslovenskej súťaži Skills slovakia - Mladý mechatronik

1. 3. 2018 - sa u nás konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

28. 2. - 2. 3. 2018 - zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže RoboCup 2018

27. 2. 2018 - sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády

26. 2 - 9 . 3. 2018 - výstava výrobkov stredných odborných škôl

14. - 15 . 2. 2018 - náš mimoriadny úspech na Trenčianskom robotickom dni

17. 1. 2018 - náš úspech na okresnom kolo olympiády v anglickom jazyku

8. 1. - 12. 1. 2018 - lyžiarsky výcvik


Zobraziť staršie záznamyobr_dotaznik

logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez

logo_ISIC