kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 23. 5. 2024 a sviatok má Želmíra

Finále 16. ročníka súťaže Strojárska olympiáda

16. februára 2023 sa na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnil už 16. ročník celoslovenského finále vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda.
Táto súťaž je určená pre študentov technických stredných škôl. Viac o tejto súťaži, jej priebehu, podmienkach učasti sa dozviete na www.studujstrojarinu.sk/strojarska-olympiada/.
Do finále sa tento rok za nás prebojovali a dôstojne našu školu reprezentovali dvaja študenti Samuel Sršník zo 4.MP a Šimon Žovín z 3.AP. V siedmich komisiách sa spolu predstavilo 72 finalistov.
Aj keď vo finále sme sa neprebojovali až na niektoré medailové miesto, aj samotný postup do finále na celoslovenskej úrovni je už dobrým výslekom, ktorý budú môcť nasledovať a ešte vylepšovať ich mladší kolegovia študenti. Súťažilo sa nie len o prestíž, ale aj o zaujímavé finančné ceny. Výsledková listina.

Niekoľko fotografií zo súťaže:
Zariadenie na
recykláciu PET
Samuel pri prezentácii
autonómneho robota
hodnotiaca komisia
v jeho kategórii
moderátorka záverečného
vyhodnotenia súťaže
príhovor zástupcu
firmy Volkswagen
ocenení na najvyšších
troch miestach v kategórii
ocenení v ďalšej
súťažnej kategórii
Grasalkovičov palác
sme opäť neobišli

 Mgr. Milan Macháček,
Ing. Peter Hodás