kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je nedela 3. 3. 2024 a sviatok má Bohumil/Bohumila

Opäť víťazstvo v súťaži "Najlepší nápad obnoviteľné zdroje energie".

Cieľom tohto projektu je podporiť nápady mladých ľudí, ktoré májú podnikateľský potenciál a zároveň sa zaoberajú problematikou ako pomôcť ochraňovať prírodu alebo znižovať spotrebu energiu.
Najlepší nápad realizuje organizácia BestGuest a v téme Obnoviteľné zdroje energie ju ako generálny partner podporuje Západoslovenská energetika. Viac o tejto súťaži, podpornom programe pre tých, ktorí myslia ekologicky a majú nekonvenčné nápady vhodné na realizáciu, sa môžete dozvedieť na stránkach organizátora www.najlepsinapad.sk alebo na www.facebook.com/nnoze.Po úvodnej časti kde študenti poslali svoje námety na eko biznis nápady bolo tento rok vybraných a podporených celkom 14 nápadov tímov žiakov stredných škôl, ktoré dostali finančnú podporu na ich realizáciu. Dňa 29. 4. 2014 sa v Bratislave konal prototyp seminár, kde študenti prezentovali svoje vyrobené prototypy divákom i odbornej porote. Viac o priebehu súťaže nájdete na stránkach projektu.Spomedzi zrealizovaných študentských prác boli odbornou porotou na záver vybrané tri najlepšie, najsympatickejšie projekty. Projekt s názvom destilátor plastov nášho študenta Michala Trnku z 2. MC triedy zožal najväčší úspech a získal 1. miesto a finančnú odmenu 300,- €. K jeho úspechu mu aj touto cestou gratulujeme. Bohatú fotogalériu z akcie nájdete na stránkach organizátora súťaže.Verím, že ani toto ešte nebol posledný eko projekt, do ktorého sa niektorý študent na našej škole pustil a aj v nasledujúcich rokoch sa nám bude dariť u študentov vzbudzovať záujem o problematiku životného prostredia a podnecovať ich angažovanosť, aktivitu a tvorivosť pri hľadaní nových riešení v prospech zelenšej budúcnosti.

 Mgr. Milan Macháček