kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 22. 10. 2020 a sviatok má Sergej

Dokumenty:

- Upravené kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020.

- Dotazník k projektu elektroodpad

- Ochrana osobných údajov,
  Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - 2019

- smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

- Školský poriadok platný od 2. 9. 2014 v znení 2017, dodatok č.4

- Školský vzdelávací program

- Zmluvy, faktúry, objednávky:
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2018/19

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2017/18 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2016/17 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2015/16 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2014/15 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2013/14 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2012/13
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2011/12
- Výkaz k správe o hospodárení v roku 2011
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2010/11
- Výkaz k správe o hospodárení v roku 2010
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2009/10
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2008/09
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2007/08
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2006/07
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2005/06
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2004/05