kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je sobota 15. 6. 2024 a sviatok má Vít

Dokumenty:

- Potvrdenie o návšteve školy cez web

- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2025/2026

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024:
  2675 M elektrotechnika - 2. kolo,

  2697 K mechanik elekrotechnik,
  2697 K mechanik elektrotechnik - SDV,
  2675 M elektrotechnika,
  2682 K mechanik počítačových sietí,
  2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 - aktualizované

- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 – aktualizované
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania pre školský rok 2022/2023
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023.
- Upravené kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.
- Upravené kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.
- Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020.

- Dotazník k projektu elektroodpad

- Ochrana osobných údajov,
  Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - 2019

- smernica Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

- Školský poriadok platný od 2. 9. 2014 v znení 2017, dodatok č.4

- Školský vzdelávací program

- Zmluvy, faktúry, objednávky:
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2022/23

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2021/22
- Správa o hospodárení za rok 2021
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2020/21
- Správa o hospodárení za rok 2020
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2019/20
- Správa o hospodárení za rok 2019
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2018/19
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2017/18 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2016/17 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2015/16 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2014/15 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2013/14 (prílohy k vyhodnocovacej správe)
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2012/13
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2011/12
- Výkaz k správe o hospodárení v roku 2011
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2010/11
- Výkaz k správe o hospodárení v roku 2010
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2009/10
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2008/09
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2007/08
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2006/07
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2005/06
- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za šk. rok 2004/05