kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 10. 8. 2020 a sviatok má Vavrinec


člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

Aktuálne:
Voľné pracovné miesto - zamestnanec/kyňa výdajnej školskej jedálne,
termín: do 21. 8. 2020, vrátane.

15. 6. 2020 - Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných predmetov

Zverejnenie počtu obsadených miest a počtu voľných miest pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:
- 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika,
- 2697 K mechanik elektrotechnik - SDV,
- 2697 K mechanik elektrotechnik,
- 2682 K mechanik počítačových sietí,
- 2675 M elektrotechnika.

Upravené kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. Potvrdenie (DOC, PDF) o nastúpení / nenastúpení je nutné doručiť škole do 4. 6. 2020, pričom rozhodujúci je dátum DORUČENIA strednej škole.

29.04.2020 - Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy... (celá správa na: www.minedu.sk)

23.04.2020 - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky... určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky... vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne... (celá správa na: www.minedu.sk)
Maturity, záverečné skúšky... (zdroj: www.ucimenedialku.sk)

20.04.2020 - Aktualizované usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy (zdroj: www.ucimenedialku.sk)

24.03.2020 - Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené ... školy ostanú zatvorené až do odvolania ... Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája... (celá správa na: www.minedu.sk)

Pre viac informácií sledujte aj správy rozosielané cez soseza.edupage.org, alebo
zverejnené na FB/soseza18

Oznam: Externé štúdium – mimoriadna ponuka do 31. 07. 2020
21. 5. 2020 - Kritériá prijímacieho konania pre externé štúdium.

  fotografia
úspechy našich študentov na súťaži Robotrip 2019 v Olomuci


Koronavírus a viac informácií o ňom
Informačné materiály o edukácii obyvateľstva, učiteľov a žiakov školy o COVID 19...

Letná škola programovania na FRI Žilinskej univerzity
Na katedre technickej kybernetiky fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa pre študentov a učiteľov stredných škôl konal od 13. do 17. 7. 2020 ďalší ročník obľúbeného týždenného IT tábora ...

Oznam - pokyn pre žiakov končiacich ročníkov pre vykonanie skúšky § 21 vyhlášky č.508/2009 Z.z. .
Prihláška na prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., prihláška pre žiakov SOŠE Žilina,
tlačivo Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre žiaka.

2. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot
Dňa 5. 3. 2020 sa na našej škole konal 2. ročník robotickej súťaže pre žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov SOŠE. Tento rok sa prihlásilo spolu 25 robotov ...

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
5. marca 2020 sa konalo školské kolo HK. Zúčastnilo sa 13 žiakov, najlepší boli odmenení knihami a dostali diplomy za pekný prednes...

Krajské kolo súťaže Enersol.SK 2020
V SOŠ dopravnej vo Vrútkach sa 5. 3. 2020 konal 10. ročník súťaže Enersol.SK. Do tejto súťaže ...

Medzinárodný deň materinského jazyka 21. február
Tento celosvetovo uznávaný deň bol príležitosťou, aby sme si s našimi žiakmi (I.AP) pripomenuli dejateľov, ktorí sa zaslúžili o spisovnú podobu slovenského jazyka. Literárno-dejepisná prechádzka smerovala od súsošia Konštantína a Metoda na Farských schodoch cez Bulvár – socha...

Stredoškolská odborná činnosť
Školské kolo SOČ sa konalo 20.2.2020. 05- Životné prostredie, geografia, geológia 1.miesto: ...

Majstrovstvá kraja žiakov SŠ v lyžovaní a snowbordingu
18. 2. 2020 sme zúčastnili na Majstrovstvách kraja žiakov SŠ poriadaných VUC Žilina v Ružomberku na Malinô Brdo. V kategórií snowboarding chlapci sa náš žiak...

Exkurzia do Elektrickej stanice Varín
V dňoch 10. a 14. 2. 2020 sme uskutočnili exkurzie do Elektrickej stanice Varín. Exkurzií sa zúčastnili žiaci III.E, IV.MA, IV.MB a IV.MC triedy, ktorí si takýmto spôsobom...

medzinárodná súťaž elektrotechnických škôl v Českej republike
Usporiadateľom XXV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre rok 2020, bola v dňoch 10. až 12. februára ...

Laboratórne cvičenia na FEIT Žilinskej Univerzity
V dňoch 7. 2. a 12. 2. 2020 sa vybraní žiaci spolu s učiteľmi odborných predmetov zúčastnili Špeciálnych laboratórnych cvičení...

Medzinárodná robotická súťaž Robotiáda v Brne
Súťaže Robotiáda v Brne sa 7. 2. 2020 zúčastnilo 190 tímov z 9 krajín s celkom 380 robotmi. Súťažilo sa v rôznych kategóriách...

EXIT TOUR kultúrno-vzdelávací zážitkový projekt na SOŠE ZA
30. január 2020 bol pre žiakov SOŠE ZA neobyčajný až výnimočný deň, aký ešte nezažili – plný hudby a zaujímavých prednášok. Všetko sa začalo ...

Lyžiarsky výcvik - január 2020
Nový rok sa pre prvákov začal veľkolepo - kto mal záujem, mohol sa zúčastniť lyžiarského výcviku v dňoch od 13. 1. do 17. 1. 2020. Týždenný kurz lyžovania a snowboardovania sa ...

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
Dňa 15. 1. 2020 sa náš žiak Alojz Miháli, trieda IV.MP., zúčastnil okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, kde sa umiestnil na krásnom...

Rozlúčka s kalendárnym rokom
Rozlúčka s kalendárnym rokom sa už tradične niesla v predvianočnej atmosfére. 20. 12. 2019 sme sa zišli v telocvični a vypočuli si vianočné koledy, terchovskú muziku...

Exkurzia - Slovenský energetický dispečing
Dňa 13. 12. 2019 sa žiaci IV.MA, IV.MB a IV.MC so špecializáciou na silnoprúdovú techniku spolu s učiteľmi odborných predmetov (Ing. Múthová a Ing. Golian) zúčastnili exkurzie v...

Robotrip 2019 - súťaž malých robotov
Na pedagogickej fakulte univerzity Palackého v Olomouci sme sa 11. 12. 2019 zúčastnili na súťaži malých robotov Robotrip. Naša účasť bola nad očakávania úspešná...

Deň otvorených dverí na SOŠE Žilina
Dňa 10. decembra 2019 sa na našej škole opäť konal Deň otvorených dverí. Všetkým, ktorí sa ho zúčastnili za prejavený záujem o našu školu týmto srdečne ďakujeme.

Exkurzia do Technického múzea vo Viedni
Dňa 9. 12. 2019 sme uskutočnili exkurziu do Technického múzea vo Viedni. Exkurzie sa zúčastnili prevažne prváci a druháci, ktorí si takýto výlet veľmi pochvaľovali.

Olympiáda z anglického jazyka
Dňa 21. 11. 2019 sa u nás uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka pod vedením Mgr. K. Šulganovej, Mgr. P. Jurgovej a Mgr. A. Kotmanovej, PhD. Do súťaže sa zapojilo ...

Múzeum holokaustu v Seredi
Aj v súčasnosti je dôležité pripomínať si hrôzy druhej svetovej vojny. Preto sme sa 21. 11. 2019 so žiakmi II.MA a II.MB vybrali do Múzea holokaustu v Seredi. Vypočuli sme si ...

„Živá červená stužka“
Akcia je súčasťou kampane Červená stužka pri príležitosti medzinárodného dňa AIDS (www.cervenestuzky.sk). 19. 11. 2019 sa aj naša škola zapojila...

Literárno-dejepisná exkurzia Banská Bystrica
75. výročie vypuknutia SNP sme si pripomenuli v Múzeu SNP v Banskej Bystrici v rámci literárno-dejepisnej exkurzie 14. 11. 2019. Študentov 4.ročníka a II.E zaujal pútavý výklad a zaujímavé expozície. Okrem toho...

Nové trendy v priemyselnej automatizácii
13. 11. 2019 sa na Žilinskej univerzite naši študenti zúčastnili odbornej prednášky na tému "Nové trendy v priemyselnej automatizácii".

Výchovný koncert na tému - Kyberšikana
Dňa 13. 11. 2019 sa veľká časť žiakov našej školy zúčastnila výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na veľmi aktuálnu tému v súčastnosti - na kyberšikanu. Koncert sa konal v zasadačke Mestského úradu. Hovorené slovo sa striedalo s hudbou a aj aktívnou účasťou našich žiakov. Ďakujeme všetkým účinkujúcim.
Ing. Timea Krúpová- výchovná poradkyňa

Celoslovenská súťaž elektrotechnikov
SOŠE v Žiline, COVaP pre elektrotechniku bola usporiadateľom XV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre žiakov stredných odborných škôl...

Študentská kvapka krvi na našej škole
Dňa 11. 11. 2019 od 8:00 sa uskutočnilo na našej škole v učebni č.2 hromadné darovanie krvi v rámci každoročnej akcie Študentská kvapka krvi. Všetkým prvodarcom ako aj ďalším dobrovoľným darcom krvi ďakujeme. viac...
Ing. Timea Krúpová- výchovná poradkyňa

Robotická súťaž LEGO-robotov
V sobotu 9. 11. 2019 sa na Základnej škole s materskou školou v Rosine konala robotická súťaž LEGO-robotov. Súťažilo sa v troch rôznych disciplínach...

Dni nádeje 2019
V rámci 25.výročia celoslovenskej akcie zameranej na sociálno-patologické javy v spoločnosti s názvom Dni nádeje 2019, ktoré sa koná pod záštitou predsedníčky ...

V kraji literátov...
Študenti III. MP a II. MB mali 3. 10. 2019 možnosť doplniť si vedomosti o našich najvýznamnejších realistoch priamo v kraji, odkiaľ pochádzali a čerpali inšpiráciu pre svoje diela. Navštívili...

Župná kalokagatia 2019 - krajské kolo
27. 9. 2019 sme sa zúčastnili krajského kola súťaže všestrannosti pre stredné školy - Župná kalokagatia 2019. Tu sme obsadili ...

Týždeň mobility
20. 9. 2019 si žiaci 4. ročníka mohli overiť svoje vodičské znalosti a dozvedieť sa nové informácie na workshope s názvom Doprava – nebezpečne, bezpečne ...

Župná kalokagatia 2019 - regionálne kolo
19. 9. 2019 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže všestrannosti pre stredné školy - Župná kalokagatia 2019. Tu sme obsadili ...

Telovýchovno–výcvikový kurz pohybových aktivít v prírode
11. - 13. 9. 2019 sme pre druhé ročníky pripravili telovýchovno–výcvikový kurz pohybových aktivít v prírode. V tomto kurze sa žiaci naučili na Vodnom diele Žilina, základným zručnostiam potrebným pre ...

Deň polície 2019
Námestie Andreja Hlinku bolo vo štvrtok 12.9.2019 plné policajtov i špeciálnej techniky. Polícia ukázala na Dni polície ukážky zo svojej činnosti, predviedla svoje ...

Návšteva vodnej elektrárne Gabčíkovo
Dňa 11. 9. 2019 (streda) sa žiaci 3. ročníkov spolu s učiteľmi odborných predmetov (Ing. Múthová a Ing. Golian) zúčastnili na exkurzii v najväčšej vodnej elektrárni na ...

Finálové kolo súťaže Technická myšlienka roka 2019
Dňa 24. 4. 2019 sa na fakulte elektrotechniky a informatiky Žilinskej univerzity konalo finálové kolo stredoškolskej súťaže Technická myšlienka roka 2019. Do súťaže sa ...

Medzinárodná konferencia Enersol EU 2019
Z celoslovenského kola postúpilo 17 prác z Hlavnej a Tvorivej kategórie na 16. Medzinárodnú konferenciu Enersol EU, ktorá sa konala v ...

Majstrovstvá okresu stredných škôl vo futbale
11. 4. 2019 sme sa zúčastnili MO SŠ v Žiline vo futbale na Marakane v Strážove. Po veľmi dobrom kolektívnom výkone s najlepším skóre v súťaži 9:2 ( Lukáš Masnica 4.MA dal ...

Celoslovenské kolo súťaže Enersol SK 2019
V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže Enersol SK. Do tejto súťaže ...

Obnoviteľné energetické zdroje v teórii a v praxi
Dňa 08. 04. 2019 sa uskutočnila v aule Gymnázia Josefa Božka, Český Tešín, p.o. 16. medzinárodná študentská konferencia ...

Na súťaži TRD 2019 naši študenti najúspešnejší
V dňoch 3. a 4. 4. 2019 sa konal už 14. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň 2019. Po našom minuloročnom úspechu očakávania neboli malé, ale ...

Stredoškolská odborná činnosť
Krajské kolo SOČ sa konalo 3. 4. 2019 v Kysuckom Novom Meste. Odbor 14 - Tvorba učebných pomôcok, ...

Jarná škola programovania na FRI Žilinskej univerzity
Na katedre technickej kybernetiky fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa pre študentov a učiteľov stredných škôl konal od 18. do 22. 3. 2019 ďalší ročník obľúbeného týždenného IT tábora ...

Verejné poďakovanie
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina ďakuje Eaton Electric s.r.o. za podporu vzdelávania. Vyjadrujeme vďaku spoločnosti Eaton Electric s.r.o. Drieňová 1/B Bratislava za darovanie najnovších elektrických prístrojov zo sortimentu svojich výrobkov za účelom podpory odborného vzdelávania žiakov našej školy. Darované elektrické prístroje a zariadenia využijeme pre modernizáciu a rozšírenie portfolia praktických úloh v oblasti automatizácie procesov v rámci odborného výcviku. Tieto nové úlohy vyplývajú z požiadaviek zamestnávateľov regiónu, s ktorými naša škola spolupracuje pri výkone praktického vyučovania.
S úctou zástupca riaditeľa pre odborný výcvik

Stredoškolská odborná činnosť
Okresné kolo SOČ sa konalo 18. 3. 2019 v Žiline. Odbor 12 - Elektrotechnika a hardware 2.miesto: ...

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
28. 2. 2019 sa na našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy. Recitátori boli odmenení knižkami podľa vlastného výberu. Naši najlepší recitátori...

1. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot
Dňa 27. 2. 2019 sa na našej škole konal 1. ročník robotickej súťaže pre žiakov základných škôl. Súťažilo 19 robotov v 3 kategóriách, zatiaľ z dvoch krajov...

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja
Dňa 26. 2. 2019 sa študenti našej školy zúčastnila šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Najúspešnejším bol ...

Stredoškolská odborná činnosť
Školské kolo SOČ sa konalo 26.2.2019. Odbor 03 - Chémia, potravinárstvo 1.miesto: ...

Okresné kolo súťaže žiakov SŠ v stolnom tenise
Dňa 30. 1. 2019 sa na SOŠ dopravnej v Žiline naša škola zúčastnila na okresnom kole súťaže žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Naše štvorčlenné...

Lyžiarsky výcvik
Prváci sa aj toho roku mohli tešiť na lyžiarský výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 14. 1. do 18. 1. 2019. Týždeň strávený na Kubínskej holi si ...

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.

viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orgobr_dotaznik

logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez

logo_ISIC