kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je nedela 3. 3. 2024 a sviatok má Bohumil/Bohumila
člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

OZNAM: Individuálny Deň otvorených dverí – „i DOD“

Lyžiarsky a snowboardový výcvikový kurz
Žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline sa v termíne od 8. 1. do 12. 1. 2024 zúčastnili lyžiarskeho a snowboardového výcvikového kurzu na ...

Prednáška o Londýne v krajskej knižnici v Žiline
Dňa 13. 12. 2023 sme 2- hodinovku Anglického jazyka s triedou I.MP strávili v príjemnom prostredí krajskej knižnice v Žiline. Žiaci si vypočuli prednášku o Londýne a ...

Exkurzia do Viedne
Dňa 6. 12. 2023 sa žiaci našej školy vybrali na exkurziu do Viedne, kde si tentoraz netradične pozreli namiesto Technického múzea Múzeum vojenskej histórie v areáli...

Zaži DOBROVOĽNÍCTVO
Dňa 6. 12. 2023 sme sa so žiakmi zúčastnili najväčšej konferencie venovanej dobrovoľníctvu v ŽSK, ktorá sa konala v Ružomberku. Na konferencii sa nám predstavilo viacero...

Mikuláš zavítal aj na našu školu!
Aká by to bola škola, ktorú by obišiel Mikuláš? Hoci už nepatríme k najmenším, 5. decembra navštívil so svojimi pomocníkmi aj našu školu a odvážlivcov, ktorí sa nehanbili...

Olympiada z ľudských práv
Olympiáda z ľudských práv uskutočnená 1. 12. 2023, triedy: II.MB, II.AP, II.MP, počet žiakov: 46, forma: test, 1. miesto ...

V SOŠ-E v Žiline sa stretli budúci elektromechanici z celého Slovenska
Stredná odborná škola elektrotechnická, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku v Žiline usporiadala v dňoch 21. – 22. 11. 2023 už 17. ročník ...

Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu
Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnil pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja Medzigeneračný turnaj ŽSK 2023 v šachu, ktorého sa zúčastnilo ...

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 15. 11. 2023 sa u nás uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 8 najlepších žiakov z celej školy, ktorí mali za úlohu ...

Literárna exkurzia na Orave
V stredu dňa 15. novembra sa študenti II.MA a II.MB zúčastnili literárnej exkurzie, ktorá zahŕňala návštevu troch miest. Hoci nám počasie ...

Okresné kolo stredných škôl vo florbale
Dňa 10. 11. 2023 sa žiaci SOŠ elektrotechnickej v Žiline zúčastnili okresného kola vo florbale medzi strednými školami. I napriek tomu, že ...

Trenčiansky robotický deň 2023
Už 17. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň sa konal 8. a 9. novembra 2023 v priestoroch výstaviska Expo Center...

Súťaž v anglickom jazyku s WocaBee
Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehapod záštitou Ministerstva ...

Krajské kolo festivalu vedy a techniky
Dňa 20. 10. 2023 sa konalo krajské kolo festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj v priestoroch ŽU. Súťaže AMAVET sa zúčastnili aj naši študenti ...

Školské majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu
Dňa 19. 10. 2023 sa žiaci našej školy SOŠ elektrotechnickej v Žiline zúčastnili „Školských majstrovstiev okresu študentov a študentiek v zrýchlenom šachu“, ktoré ...

Prednáška k Dňu obetí holokaustu
Dňa 8. 9. 2023 sa žiaci tried IV.AP, IV.MA zúčastnili pod záštitou primátora mesta Žilina prednášky pri príležitosti výročia Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Deň...

Špeciálne odborné cvičenia v laboratóriách FEIT ŽU
V dňoch od 27. 6. 2023 do 29. 6. 2023 sa uskutočnili špeciálne odborné cvičenia so žiakmi tried III.MB, II.AP, III.AP a III.MA, ktoré absolvovali v laboratóriách...

Prednáška o Londýne v Krajskej knižnici
Dňa 20. 6. 2023 sme po 2-krát strávili hodinu Anglického jazyka v priestoroch Britského centra krajskej knižnice v Žiline. Tentoraz tu...

Prečerpávacia akumulačná vodná elektráreň Ružín
Dňa 16. 6. 2023 sa žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline, konkrétne triedy 1.AP, 1.NS, 2.AP, 2.MA, 3.AP a 3.MB zúčastnili exkurzie na ...

Prečerpávacia vodné elektráreň Čierny Váh
PVE Čierny Váh Dňa 12. 6. 2023 sa žiaci 2.MB a 3.MB s p. zástupkyňou Krúpovou, p. profesorom Golianom a p. profesorkou Zivakovou zúčastnili na školskej exkurzii...

Rozvodná stanica Varín
Dňa 8. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia do rozvodnej stanice Varín. Pri návšteve rozvodnej stanice Varín sme sa ...

Vodná elektráreň Gabčíkovo
Dňa 1. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia Gabčíkovo. Počas odborného výkladu sa žiaci našej školy dozvedeli o ...

Hodina anglického jazyka v Krajskej knižnici
Dňa 26. 4. 2023 sme 2-hodinovku Anglického jazyka s triedou II.MA strávili v príjemnom prostredí krajskej knižnice v Žiline, kde sme si so žiakmi...

Medzinárodný deň Zeme 2023
Dňa 21. 4. 2023 sa opäť po roku naša škola zapojila do aktivít spojených s čistením a úpravou okolia pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok sa aktívne zapojilo ...

Deň narcisov 2023
Dňa 20. 4. 2023 pri príležitosti medzinárodného Dňa narcisov sa konala v Žiline verejná zbierka, ktorej sa zúčastnili i naši žiaci a veríme, že sa z toho stane tradícia! Tento rok sme ...

Celoslovenské kolo Enersol
sa konalo 3. 4. až 5. 4. 2023 v Spojenej škole v Senici, kde sa naši študenti umiestnili: Hlavná kategória 5. - 16. miesto: Využitie inteligentnej elektroinštalácie...

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 28. a 29. 3. 2023 sa Trnave uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského, okresného kola aj krajského kolaOAJ, tu...

Krajské kolo ENERSOL-u
sa konalo 7. 3. 2023 v Martine. Hlavná kategória: 1. miesto: Využitie inteligentnej elektroinštalácie na zníženie spotreby elektrickej energie...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo
Školské kolo v prednese sa uskutočnilo 6. 3. 2023. Zúčastnili sa ho žiaci prvých a druhých ročníkov. Zo záujmu našich žiakov o recitáciu sa veľmi...

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ
Okresné kolo SOČ sa konalo dňa 6. 3. 2023 v Gymnáziu Hlinská v Žiline – kde sme získali dve druhé a jedno tretie miesto, bez postupu do krajského kola...

Krajskékolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16. 2. 2023 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského aj okresného kola OAJ, tu.......

Strojárska olympiáda 2023
Na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa 16. 2. 2023 naši študenti zúčastnili 16. ročníka finále Strojárskej olympiády ...

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 19. 1. 2023 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského kola OAJ, tu...

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.


viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orgobr_dotaznik

logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez

logo_ISIC