kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je nedela 21. 4. 2019 a sviatok má Ervín
člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

Aktuálne : Aj našej škole je možné venovať 2% (3%) z daní za rok 2018

fotografia
    Naši študenti ešte úspešnejší na medzinárodnej robotickej súťaži TRD 2019

Maturita: podrobnejšie informácie o maturite 2019

Majstrovstvá okresu stredných škôl vo futbale
11. 4. 2019 sme sa zúčastnili MO SŠ v Žiline vo futbale na Marakane v Strážove. Po veľmi dobrom kolektívnom výkone s najlepším skóre v súťaži 9:2 ( Lukáš Masnica 4.MA dal ...

Trenčiansky robotický deň 2019
V dňoch 3. a 4. 4. 2019 sa konal už 14. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň 2019. Po našom minuloročnom úspechu očakávania neboli malé, ale ...

Verejné poďakovanie
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina ďakuje Eaton Electric s.r.o. za podporu vzdelávania. Vyjadrujeme vďaku spoločnosti Eaton Electric s.r.o. Drieňová 1/B Bratislava za darovanie najnovších elektrických prístrojov zo sortimentu svojich výrobkov za účelom podpory odborného vzdelávania žiakov našej školy. Darované elektrické prístroje a zariadenia využijeme pre modernizáciu a rozšírenie portfolia praktických úloh v oblasti automatizácie procesov v rámci odborného výcviku. Tieto nové úlohy vyplývajú z požiadaviek zamestnávateľov regiónu, s ktorými naša škola spolupracuje pri výkone praktického vyučovania.
S úctou zástupca riaditeľa pre odborný výcvik

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
28. 2. 2019 sa na našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy. Recitátori boli odmenení knižkami podľa vlastného výberu. Naši najlepší recitátori...

1. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot
Dňa 27. 2. 2019 sa na našej škole konal 1. ročník robotickej súťaže pre žiakov základných škôl. Súťažilo 19 robotov v 3 kategóriách, zatiaľ z dvoch krajov...

Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja
Dňa 26. 2. 2019 sa študenti našej školy zúčastnila šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Najúspešnejším bol ...

Stredoškolská odborná činnosť
Školské kolo SOČ sa konalo 26.2.2019. Odbor 03 - Chémia, potravinárstvo 1.miesto: ...

Okresné kolo súťaže žiakov SŠ v stolnom tenise
Dňa 30. 1. 2019 sa na SOŠ dopravnej v Žiline naša škola zúčastnila na okresnom kole súťaže žiakov stredných škôl v stolnom tenise. Naše štvorčlenné...

Lyžiarsky výcvik
Prváci sa aj toho roku mohli tešiť na lyžiarský výcvik, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 14. 1. do 18. 1. 2019. Týždeň strávený na Kubínskej holi si ...

Vianočná školská akadémia
Posledný deň pred vianočnými prázdninami nám spríjemnili naši žiaci spoločným vystúpením, ktoré sa nieslo v duchu blížiacich sa vianočných sviatkov

Akcia "Stromček ako darček"
Dňa 14. decembra 2018 SOŠE v Žiline a COVaP pre elektrotechniku, Žilina pripravili pre záujemcov, žiakov ZŠ, tematické popoludnie – Stromček ako darček.

Exkurzia do Viedne
Ako už tradične, každoročne, aj tohto roku sme zorganizovali pre našich žiakov exkurziu do Viedne. Dňa 11. 12. 2018 sme sa vybrali autobusom do rakúskej metropoly pozrieť si ...

Deň otvorených dverí na SOŠE Žilina
Dňa 22. novembra 2018 sa na našej škole opäť konal Deň otvorených dverí. Všetkým, ktorí sa ho zúčastnili za prejavený záujem o našu školu týmto srdečne ďakujeme.

Odborná prednáška na tému elektromobilita
Dňa 16. 11. 2018 sa na našej škole konala odborná prednáška na tému elektromobilita. Viedol René Hubinský, odborný redaktor časopisu PC REVUE. Pozornosť bola venovaná...

Boli sme na Orave
Tradičná literárna exkurzia za Hviezdoslavom a Kukučínom sa v tomto školskom roku konala až 15. novembra. Počasie nám však prialo, sprievodkyne v múzeu...

Študentská kvapka krvi na našej škole
Dňa 12.11.2018 sa uskutočnilo na našej škole v učebni č.2 hromadné darovanie krvi v rámci každoročnej akcie Študentskej kvapky krvi. Všetkým prvodarcom ako aj ďalším dobrovoľným darcom krvi úprimne ďakujeme. (fotky)
Ing. Timea Krúpová- výchovná poradkyňa

Župná kalokagatia 2018 - krajské kolo
Dňa 28. septembra 2018 sa na Spojenej škole na Rosinskej ceste v Žiline opäť konala Župná kalokagatia. Družstvo našich chlapcov bolo opäť úspešné a...

Imatrikulácie 2018
Študenti III.MP sa rozhodli založiť na našej škole novú tradíciu. Pripravili imatrikulácie pre žiakov prvého ročníka. Vymysleli veselé, nápadité úlohy, ktoré prváci...

Pripomíname si 100. výročie vzniku 1.ČSR
Pred 100 rokmi vznikla Prvá česko-slovenská republika. Významné výročie sme si pripomenuli aj exkurziou žiakov II.MP a II.MB, ktorá sa konala 23.6.2018.Navštívili sme rodisko a mohylu Milana Rastislava Štefánika.

Projekt " Povedz jasné nie fajčeniu, alkoholu a drogám"
V rámci výzvy Žilinského samosprávneho kraja "Škola bez tabaku, alkoholu a drog" naša škola začala realizovať schválený projekt s názvom " Povedz jasné nie fajčeniu, alkoholu a drogám".

Nečakaný úspech na ISTROBOT 2018
Na FEI STU v Bratislave, v Mlynskej doline sa dňa 14. 4. 2018 konal už 18. ročník medzinárodnej súťaže robotov ISTROBOT 2018. Aj my sme...

Návšteva Literárneho múzea v Martine
Poslednou príležitosťou na zopakovanie učiva z literatúry, pred maturitnými skúškami, bola návšteva Literárneho múzea v Martine, ktorú sme pripravili...

15. medzinárodná konferencia techniky pre obnoviteľné zdroje
Dňa 13. 4. 2018 sa v Poľsku (Poľský Tešín) konala
XV. Miedzynarodowa konferencja uczniowska - ENERGIA ODNAWIALNA W TEORII I PRAKTYCE, kde náš študent...

Celoslovenské kolo súťaže Enersol 2018
Dňa 11. - 12. apríla v Senici sa konalo celoslovenské kolo ENERSOL 2018. Naši študenti boli opäť úspešní ...

Okresné kolo SOČ
21. 3. 2018 sa v Žiline konalo Okresné kolo SOČ. Aj naši študenti sa tejto súťaže zúčastnili.

Krajské kolo Enersol-u
19. 3. 2018 sa v Martine konalo krajské kolo súťaže Enersol. Aj naši študenti sa do súťaže zapojili.

Divadelná inscenácia Dark trip
22. 3. 2018 o 11:00 sa žiaci 2.MB a 3.MA zúčastnili na konzervatóriu v Žiline divadelnej inscenácie s názvom Dark trip alebo Cesta do tmy. Hlavnou myšlienkou hry boli drogy. Bol to krásny divadelný a hudobný zážitok.
Ing. Daniela Hudecová

Celoslovenská súťaž Skills Slovakia - Mladý mechatronik
Dňa 16. marca 2018 sa v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnil 6. ročník celoštátnej vedomostnej a praktickej súťaže Skills Slovakia - „Mladý mechatronik“. Aj my ...

Celoslovenská súťaž RoboCup 2018
V dňoch 28. 2. - 2. 3. 2018 sa konala na Spojenej škole v Martine 23. ročník celoslovenskej súťaže v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2018. Aj my sme tam ...

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
1. marca 2018 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v v prednese prózy a poézie. Naši žiaci sa dobre pripravili, ich vystúpenia ...

Biblická olympiáda - školské kolo
Dňa 27. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom reprezentanti deviatich tried. Zvíťazilo družstvo ...

Mimoriadny úspech na Trenčianskom robotickom dni
V Trenčíne sa 14. - 15. 2. 2018 konal už 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov (robotická súťaž) Trenčiansky robotický deň. Ani my sme tam nechýbali...

Výrobky stredných odborných škôl
odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v termíne od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
Dňa 17. 1. 2018 sa na Gymnáziu v Bytči konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Náš študent Alojz Miháli (z 2.MP) sa v kategórii 2D umiestnil na peknom 3. mieste.

Lyžiarsky výcvik
V dňoch od 8.1.2018 do 12.1.2018 sa niektorí naši prváci zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Kubínskej holi, aby sa zdokonalili v lyžovaní alebo snowbordovaní. Ponúkame zopár fotiek, ktoré svedčia o príjemne prežitom týždni.

Exkurzia do Viedne
Dňa 12. 12. 2017 sme uskutočnili s vybranými študentami exkurziu do Viedne, kde sme navštívili Technické múzeum, obzreli sme si okolie zámku Schönnbrun, historické centrum Viedne- budovu Parlamentu, Hofburg, katedrálu Stephansdom a samozrejme aj ...

Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností
Dňa 6. a 7. 12. 2017 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline konal XIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a a praktických zručností žiakov SOŠ v elektrotechnike.
viac...

Súťaž Zenit v elektronike
Dňa 30.11.2017 sa naši študenti Dušan Mikolaj (4.MP) a Daniel Bunta (3.MB) zúčastnili v Liptovskom Hrádku krajského kola súťaže Zenit v elektronike. Aj keď sa v ťažkej konkurencii neprebojovali až na najvyššie priečky, za dobrú reprezentáciu školy im ďakujeme.

Deň otvorených dverí
Dňa 28. novembra 2017 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Všetkým, ktorí prišli a prejavili záujem o štúdium na našej škole ďakujeme.
viac...

Olympiáda z anglického jazyka
Dňa 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov 2. – 4. ročníka. Preverili si svoje vedomosti v písomnom teste a ústnom prejave. Najlepší ...
viac...

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.


viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orglogo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez