kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 8. 6. 2023 a sviatok má Medard
člen Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Úvodná stránka:

    ĎALŠÍ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK    

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline ponúka voľné miesta pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka strednej školy:

- študijný odbor (4 roky/maturita):
  2675 M elektrotechnika – 8 voľných miest

- učebný odbor (3 roky/výučný list):
  2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika – 10 voľných miest

Ďalší termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 20.06.2023 o 8.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Komenského 50, 010 01 Žilina.

Prihlášku podáva zákonný zástupca podľa pokynov základnej školy.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024:
2697 K mechanik elekrotechnik,
2697 K mechanik elektrotechnik - SDV,
2675 M elektrotechnika,
2682 K mechanik počítačových sietí,
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

  Voľné pracovné miesto: pre učiteľa/ku odborných elektrotechnických predmetov a informatiky/informačných technológií

Prihláška na prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. pre žiakov SOŠE Žilina, tlačivo lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu pre žiaka.


Potvrdenie o návšteve školy cez web

- Ďalší termín prijímacej skúšky - voľné miesta

- kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania pre školský rok 2022/2023

- Platnosť preukazov ISIC v doprave

Tipy a informácie k prijímaciemu konaniu 2022/23

Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ VLASTNIA PREUKAZ ISIC EURO/26
Končí Vám platnosť ISIC?

Vodná elektráreň Gabčíkovo
Dňa 1. 6. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili školskej akcie – odborná exkurzia Gabčíkovo. Počas odborného výkladu sa žiaci našej školy dozvedeli o ...

Hodina anglického jazyka v Krajskej knižnici
Dňa 26. 4. 2023 sme 2-hodinovku Anglického jazyka s triedou II.MA strávili v príjemnom prostredí krajskej knižnice v Žiline, kde sme si so žiakmi...

Medzinárodný deň Zeme 2023
Dňa 21. 4. 2023 sa opäť po roku naša škola zapojila do aktivít spojených s čistením a úpravou okolia pri príležitosti Dňa Zeme. Tento rok sa aktívne zapojilo ...

Deň narcisov 2023
Dňa 20. 4. 2023 pri príležitosti medzinárodného Dňa narcisov sa konala v Žiline verejná zbierka, ktorej sa zúčastnili i naši žiaci a veríme, že sa z toho stane tradícia! Tento rok sme ...

Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 28. a 29. 3. 2023 sa Trnave uskutočnilo celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského, okresného kola aj krajského kolaOAJ, tu...

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – školské kolo
Školské kolo v prednese sa uskutočnilo 6. 3. 2023. Zúčastnili sa ho žiaci prvých a druhých ročníkov. Zo záujmu našich žiakov o recitáciu sa veľmi...

Krajskékolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16. 2. 2023 sa v Čadci uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského aj okresného kola OAJ, tu.......

Strojárska olympiáda 2023
Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa 16. 2. 2023 naši študenti zúčastnili na Strojárskej olympiáde 2023....

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 19. 1. 2023 sa na Obchodnej akadémii v Žiline uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Marek Baláž (zo 4.MP), víťaz školského kola OAJ, tu...

Olympiáda v anglickom jazyku- školské kolo
Dňa 30. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala prezenčnou formou, ktorá pozostávala z písomného testu a ústnej časti. Súťaže sa zúčastnilo...

Návšteva našich bývalých absolventov
Dňa 11. 11. 2022, vo veľmi pekný a symbolický dátum, nás prišli navštíviť bývalí žiaci našej školy, ktorí študovali odbor 2682 K mechanik počítačových sietí.

Študentská kvapka krvi
V dňoch 10. a 11. 11. 2022 sa naši odvážni štvrtáci zo 4.MA rozhodli urobiť dobrý skutok a v rámci akcie sa odhodlali ako prvodarcovia ísť darovať krv.

Literárna exkurzia v Martine
9. 11. 2022 sme so žiakmi tretích a štvrtých ročníkov navštívili Literárne múzeum Matice slovenskej v Martine.
Tam mali možnosť vidieť v rámci expozície, ako...

Cross Border Line Follower Robot Race!
Šesť našich študentov sa 27. októbra vybralo na súťaž do Poľska. FabLab Bielsko-Biala usporiadal Cross Border Line Follower Robot Race!, kam študenti...

Biela pastelka
Dňa 23. 9. 2022 sa naši žiaci 3. ročníka zúčastnili akcie BIELA PASTELKA, počas ktorej si pripomíname potrebu pomáhať nevidiacim a slabozrakým.

Deň narcisov
Dňa 28. 4. 2022 sa naši druháci (2.MA) rozhodli pomôcť a zapojili sa prostredníctvom Ligy proti rakovine do zbierky známej ako Deň narcisov.

Deň Zeme
Dňa 22. 4. 2022 sa naši prváci (študenti I.MA a I.AP) v rámci Dňa Zeme podujali na čistenie životného prostredia. Počas vyučovania zbierali v Žiline v prímestskej časti...

Technical Hackathon
V špeciálnom technickom centre Fab Lab, Bielsko-Biala v Poľsku, organizované Poľskou Rozvojovou agentúrou sa dňa 29. 3. 2022 konala prvá cezhraničná súťaž...

Trenčiansky robotický deň 2021
v Trenčíne sa 3. a 4. 11. 2021 konal 15. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň 2021. Aj my ...

Školské kolo v silovom viacboji
V utorok 26. 10. 2021 sa u nás konalo školské kolo v silovom viacboji jednotlivcov. Súťažilo sa v disciplínach ...

Súťaž žiakov SŠ vo futsale - okresné kolo
Dňa 14. 10. 2021 sme sa zúčastnili súťaže - Okresné kolo - FUTSAL ŽIAKOV SŠ. V tejto súťaži sme sa umiestnili na 2. mieste. ...

Župná kalokagatia 2021
Dňa 24. 9. 2021 sa naša škola zúčastnila finálového kola 14. ročníka súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia" pod záštitou predsedníčky...

Robotiáda 2021 v Brne
v Brne sa 6. 2. 2021 konala medzinárodná robotická súťaž Robotiáda. Súťaž sa konala neobvyklým spôsobom, prebehla totiž online ...

Letná škola programovania na FRI Žilinskej univerzity
Na katedre technickej kybernetiky fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa pre študentov a učiteľov stredných škôl konal od 13. do 17. 7. 2020 ďalší ročník obľúbeného týždenného IT tábora ...

Koronavírus a viac informácií o ňom
Informačné materiály o edukácii obyvateľstva, učiteľov a žiakov školy o COVID 19...

2. ročník robotickej súťaže roSOŠEbot
Dňa 5. 3. 2020 sa na našej škole konal 2. ročník robotickej súťaže pre žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov SOŠE. Tento rok sa prihlásilo spolu 25 robotov ...

Pre ďalšie inforácie o udalostiach zo života školy navštívte časť aktuality.


viac informácií môžete nájsť na www.soseza.edupage.orgobr_dotaznik

logo_KIA

logo_VW

logo_KIA

logo_SSE

logo_EEM

logo_ELZEL

logo_Industry_solution

logo_SSD

logo_EATON

logo_KP

logo_verex

logo_oez

logo_ISIC