kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je pondelok 10. 8. 2020 a sviatok má Vavrinec

Súťaž zručnosti v Třebíči (ČR).

V dňoch 11. 3. 2014 do 12. 3. 2014 sa uskutočnil už 19. ročník "celostátní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů". Súťaž sa konala v Strednej priemyselnej škole v Třebíči (ČR) a zúčastnilo sa jej 19 stredných odborných škôl, z toho boli tri zo Slovenska. Školy boli zastupované dvojčlennými tímami v dvoch kategóriách,silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky. Naša škola mala zástupcov v oboch kategóriách. Najskôr boli vyhodnotení študenti ako jednotlivci. Po sčítaní počtu bodov získaných oboma študentami sa zvlášť ešte vyhodnotili družstvá, teda školy.

Naši študenti boli opäť úspešní.
V kategórii silnoprúdová elektrotechnika ako jednotlivec Martin Hančík z 3.E obsadil 2. miesto. V kategórii družstiev im s Tomášom Kadašim z 3. MB žiaľ body na medajlové umiestnenie nestačili.
V kategórii slaboprúdová elektrotechnika získal ako jednotlivec Ján Andel z 3.MB tiež výborné 2. miesto a aj keď jeho spolužiak Peter Hubočan sa ako jednotlivec neumiestnil tak dobre, mali spolu ako družstvo dosť bodov a obsadili vo svojej kategórii 2. miesto družstiev. Viac o súťaži sa môžete dočítať napr. v tejto správe organizátora súťaže.

Niekoľko fotografií, diplomy
celkom zaujímavé
cvičné panely
Martin pri práci,
kategória silnoprúd
slaboprúdari pri práci na
súťažných DCF hodinách
Peter s druhou skupinkou
v kategórii slaboprúd
ocenený študent aj
so svojím majstrom OV
diplom 2. miesto
jednotlivci silnoprúd
diplom 2. miesto
jednotlivci silnoprúd
ďalší náš ocenený
v kategórii jednotlivcov
diplom 2. miesto
jednotlivci slaboprúd
diplom 2. miesto
jednotlivci slaboprúd
slaboprúdari s ocenením
a svojim majstrom OV
diplom 2. miesto
družstvá slaboprúd
diplom 2. miesto
družstvá slaboprúd
ešte spoločné foto so
zástupcami vedenia školy

Na tejto súťaži dosahujeme pravidelne veľmi dobré výsledky, preto veríme, že aj v budúcnosti sa nám bude s našimi študentami dariť minimálne rovnako dobre.

 Mgr. Milan Macháček