kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Priebežná správa z realizácie projektu v rámci ERASMUS+ KA 1 - mobilita pedagogických zamestnancov.

V rámci projektu „Mobilita učiteľov cudzích jazykov na odbornej škole“, na ktorý bol pre našu školu schválený grant v máji 2016 z programu Erasmus+ KA1 vzdelávacia mobilita jednotlivcov, sa v termíne od 2.7.2016 do 17.7.2016 / 2 týždne / zúčastnili dve učiteľky cudzích jazykov a to - Ing. Timea Krúpová a Mgr. Andrea Kotmanová, Phd. - na štrukturovaných kurzoch vo Veľkej Británii v meste Canterbury. Kurzy organizovala a zabezpečovala renomovaná vzdelávacia inštitúcia Pilgrims Teacher Training, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania učiteľov a pôsobí pod University of Kent v Canterbury.

Účastníčky projektu absolvovali dva rôzne kurzy a to: „Metodológia vyučovania anglického jazyka pre učiteľov na SŠ“ a „Kreatívna metodológia výučby anglického jazyka“. Vyučujúcimi na kurzoch boli skúsení a uznávaní učitelia, lingvisti a osobnosti z celého sveta s dlhoročnými skúsenosťami s prácou a vedením kurzov pre učiteľov ako aj pre širokú verejnosť.

V rámci kurzu mali učitelia možnosť zdokonaliť sa v používaní anglického jazyka, byť pohotoví a sebaistí v komunikáciách s cudzincami, nakoľko účastníci v kurze boli z rôznych krajín ako napr. Rakúsko, Španielsko, Holandsko, Rumunsko, Island, Taliansko, Česko, Poľsko a i. Mali jedinečnú možnosť viesť rozhovory s učiteľmi anglického jazyka z iných krajín, porovnávať vzdelávací systém jednotlivých krajín, spôsoby výučby tej ktorej krajiny, ich úspechy ale aj problémy a špecifiká pri realizácií výchovno - vzdelávacieho programu v daných krajinách.

Zároveň im bolo poskytnutých nespočetné množstvo nápadov a aktivít pre efektívnejšie vyučovanie cudzieho jazyka. Počas kurzu mohli nadobudnúť rôzne metódy a aktivity ako učiť zaujímavejšie, kreatívnejšie, ako využívať IKT, webové stránky a tým zvyšovať záujem študentov o učenie sa cudzieho jazyka ako napr. používanie hudby, príbehov, drámy a poézie vo vyučovaní. Veľký dôraz sa v kurzoch kládol práci v skupinách, vytváraniu projektov v skupinách a ich prezentácie, pri ktorom majú študenti možnosť si navzájom pomáhať a tak zároveň sa zdokonaľovať. Za nemenej dôležité hodnotili aktivity zamerané na odbúravanie stresov z rozprávania tzv.´brainstorming´, ´warm up´cvičenia a iné aktivizačné a pohybové cvičenia, ktoré dokážu zmobilizovať učiaceho sa a preto by mali byť neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu.

Niekoľko fotografií z pobytu:

Účastníčky projektu si vysoko vážia a hodnotia absolvovanie kurzov takéhoto typu, ktoré určite prispeje k zdokonaľovaniu ich pedagogických zručností. O skúsenosti sa už teraz delia s kolegami a plánujú robiť pre nich menšie školenia a prezentácie.

Ďakujem a teším sa na Vašu ďalšiu návštevu.

 Ing. Timea Krúpová