kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 23. 5. 2024 a sviatok má Želmíra

Majstrovstá okresu v stolnom tenise žiačok a žiakov SŠ 2017.

Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR Bratislava. Usporiadateľom bol Okresný úrad - odboru školstva Žilina.
Súťaž z poverenia Okresného úradu organizovali TJ Lokomotíva Žilina a Dopravná akadémia Žilina.
Súťaž sa konala dňa 1. februára 2017 v priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline. Súťažili štvorčlenné družstvá žiačok a štvorčlenné družstvá žiakov z jednej školy. Podmienkou bolo, aby boli narodení do 1. 1. 1997.

Niekoľko záberov z podujatia
naši pri štvorhrejeden z našich súťažiacich
pri podaní
celý náš úspešný tímešte raz foto
s cennou trofejou

Naše družstvo žiakov v zložení Patrik Chodelka zo 4.MB, Jozef Mihalec z 1.MC, Samuel Macák z 3.MB a Tomáš Jamečný zo 4.MB v tejto súťaži obsadilo 2. miesto, rovnako ako v minulom školskom roku.

 Mgr. Tibor Štefánik