kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 23. 5. 2024 a sviatok má Želmíra

Finále súťaže Kia Innovation Award 2011.


15. novembra 2011 sa vo Vzdelávacom centre Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch pri Žiline konalo finále druhého ročníka súťaže Kia Innovation Award. Organizátorom tejto výborne pripravenej a zabezpečenej súťaže bola spoločnosť Kia Motors Slovakia a nadácia Pontis.

Ráno sme to pre hustú hmlu ledva našli.
Pred vzdelávacím
centrom
Pohyblivý model
motora v centre
Slávnostné
otvorenie súťaže

Cieľom organizátorov súťaže je vyhľadávať, podporovať a rozvíjať tvorivosť, inovatívnosť a technické talenty na stredných odborných školách v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Zámerom je prepájať teoretické poznatky študentov s ich praktickým uplatňovaním v konkrétnych projektoch. Do tohto ročníka bolo celkom prihlásených 12 prác šudentov z 9 stredných škôl, z ktorých 7 najlepších projektov postúpilo do druhého finálového kola súťaže.

Tematickými okruhmi pre študentské projekty v tomto ročníku bola aktívna a pasívna bezpečnosť v automobiloch a znižovanie škodlivých emisií a alternatívne pohony automobilov.

Niektoré projekty z ďalších škôl.
Robot, stopárVyvíjač vodíkaAuto vybavené
užitočnými senzormi
Odfukovač vody
zpred kolies

Na našej škole vediem zatiaľ druhým rokom záujmový krúžok, ktorého náplňou sú okrem iného aj diskusie o alternatívnych zdrojoch energie. Aj preto sme si ako tému nášho projektu zvolili "Zníženie zaťaženia životného prostredia plynnými exhalátmi automobilov". Navrhli sme nie len prechod od spaľovacích motorov k elektrickým pohonom, ale hlavne spôsob akým zabezpečiť výrobu a distribúciu dostatočného množstva elektrickej energie pre dopravné prostriedky čo najekologickejším spôsobom.

Prepracovanosť a komplexnosťnášho projektu od základnej myšlienky až do takmer hotového a prakticky použiteľného riešenia zaujalo i štvorčlennú odbornú porotu zo všetkých prihlásených projektov najviac, a tak aj keď sme boli v súťaži ako škola nováčikom, získali sme hneď najvyššiu cenu, 1. miesto.

Takýto výsledok sme síce trochu tipovali, ale skôr sme v neho tajne dúfali :-)
Prezentácia
nášho projektu
Nakoniec vyhlásili
aj ten náš
Prevzatie oceneniaDiplom

O tom, že to organizátori myslia s podporou inovatívnych mladých ľudí vážne svedčili i vecné ceny (ktoré boli doslova splnením jedného zo snov študentov), ale i finančným grantom 7 000,00 € pre školu, ktorý máme dostať práve na rozvoj a ďalšie skvalitnenie odborného vzdelávania možno budúcich konštruktérov, vývojárov, či dokonca vynálezcov na našej škole.

O tom, že ide o prestížnu súťaž svedčil aj výrazný záujem médií. Najväčšiu slávu nám asi prinieslo účinkovanie v hlavných večerných správach televízie Markíza 15.11.2011, (video na YouTube.com je od kolegov z SOŠ v KNM)


ale i v ďalších médiách ako napr. Sme raz, Plus jeden den, Sme druhý krát, Žilinský denník a článok je aj na stránkach organizátora nadácie Pontis.

Ešte povinné defilé pred objektívmi :-)
Aj s modelom
víťazného projektu
Kompletný tímPo súťaži, keď úspech
začne dochádzať

Ako konkrétny a hmatateľný dôkaz toho, že premýšľať a pracovať sa oplatí, bude asi vecná cena pre každého z víťazov, celkom nový tablet iPad2 od firmy Apple.

Obr. tablet iPad2 od firmy Apple

Veríme, že náš úspech bude dobrou motiváciou i pre ďalších študentov našej školy, aby i v nasledujúcich ročníkoch súťaže nasledovali úspech svojich starších kolegov, štvrtákov Martina Jaríčka a Mareka Mičecha.

 Mgr. Milan Macháček