kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Telovýchovno – výcvikový kurz pohybových aktivít v prírode.

Pre študentov našej školy sme v dňoch 17. 5 – 19. 5. 2017 zorganizovali telovýchovno – výcvikový kurz pohybových aktivít v prírode. Jeho cieľom bolo osvojenie si pohybových zručností v oblasti športov, ktoré je možné vykonávať v nie celkom obvyklom a pre študentov zaujímavom a atraktívnom prostredí. Zvolili sme aktivity, pri ktorých mali študenti možnosť získať základné zručnosti v oblasti veslovania, vodnej turistiky a horskej turistiky. Podujatie trvalo 3 dni.

1.deň študenti získali základné teoretické poznatky z oblasti raftingu a absolvovali praktický nácvik zručností najskôr na stojatej vode. Toto sa realizovali na vodnom diele Žilina.

Niekoľko záberov z prvého dňa

2.deň sa konal samotný splav Váhu na trase Vrútky - Strečno. Táto časť Váhu nazývaná tiež Domašínsky meander je vzácny a najväčší prírodný výtvor v Malej Fatre, ktorý patrí k najväčším formám svojho druhu v strednej Európe.

Niekoľko záberov z druhého dňa

3.deň sme vymenili vodu za pevnú pôdu pod nohami a absolvovali sme turistiku s kultúrno-poznávacím zameraním na Starhrad v blízkosti obce Strečno. Tento je dominantou stredoveku, ale aj významným miestom novodobých slovenských dejín, pretože v tejto lokalite začalo povstania slovenského národa proti fašizmu.

Niekoľko záberov z tretieho dňa

Veríme, že toto podujatie prinieslo našim študentom veľa zaujímavých a jedinečných zažitkov a rovnako úspešne sa nám podarí zorganizovať pre našich študentov aj v budúcnosti nemenej atraktívne podujatie spojené so športom.

 Mgr. Tibor Štefánik