kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je nedela 14. 7. 2024 a sviatok má Kamil

Naša ŠOŠE získala grant na podporu projektu

Nadácia Kia Motors Slovakia poskytla našej škole peňažné prostriedky v hodnote 15000 € na uskutočnenie projektu „Technické vybavenie špecializovaných dielní“ pre úsek praktického a teoretického vyučovania.
Čerpanie grantu prebiehalo od 01.10.2018 do 07.12.2018.
Cieľom tohto projektu s finančnou podporou Nadácie Kia Motors Slovakia je rozšíriť kompetencie našich absolventov podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov pre obsahové zameranie študijného odboru automatizačná technika. Nákupom moderných technických prostriedkov a zariadení sa zvýšila jestvujúca úroveň špecializovaných učební a dielní. Konkrétne bola vybavená učebňa výpočtovej techniky o 11 kusov najnovších PC, dielňa pneumatiky a hydrauliky bola vybavená a doplnená komponentmi firmy FESTO a dielňa spúšťania a riadenia elektrických pohonov bola doplnená elektrickými zariadeniami, ktoré predstavujú najnovšiu generáciu modulárnych frekvenčných meničov od skalárneho riadenia až po pokročilé vektorové riadenie. Do výbavy tejto špecializovanej dielne sa zakúpili v rámci projektu aj Softštartéry, ktoré zabezpečujú komfortní spôsob spúšťanie motorov. Realizáciu projektu koordinoval a zabezpečoval Mgr. Ľuboš Šušlík zástupca riaditeľa pre praktické vyučovania.

 Úsek praktického vyučovania.