kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Hodnotenie projektu: Povedz jasné NIE fajčeniu, alkoholu a drogám

Projektová aktivita grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „ Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ realizovaná na našej škole v termíne od 3.apríla 2018 do 29.júna 2018.

V rámci projektu Povedz jasné NIE fajčeniu, alkoholu a drogám v oblasti podpory- Škola bez tabaku, alkoholu a drog, financované Žilinským samosprávnym krajom, sa žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi škodlivými vplyvmi užívania drog, fajčenia a konzumácie alkoholu a to na projektových vyučovaniach, organizovaných v spolupráci s CPPPaP a zároveň vyskúšať si okuliare simulujúce účinky drog, ktoré sme zakúpili z poskytnutého grantu. Žiaci mohli tak reálne vidieť a porovnať svoje výkony po nasadení si takýchto okuliarov. Ich pohyby boli značne nepresné, chaotické a mali nemalé ťažkosti so splnením zadaných úloh. Počas vytvárania plagátov na danú tému, žiaci vyhľadávali na internete rôzne slogany, varovania a citáty, ktoré upozorňovali na túto tému, čo ich nepriamo nútili zamýšľať sa nad danou problematikou. Obdobne to bolo aj pri príprave návrhu tlače na bannery, pri ktorom si navyše zlepšovali aj svoje počítačové zručnosti. Najlepšie práce boli samozrejme ohodnotené vecnými cenami.
Druhú časť projektových aktivít sme zamerali na aktívne trávenie voľného času. Zorganizovali sme pre žiakov stolnotenisový turnaj, pri ktorom si žiaci zmerali svoje sily v stolnom tenise navzájom. Ani kultúru sme nevynechali a uskutočnili návštevu Krajskej knižnice s bohatým výberom kníh rôznych žánrov, navštívili sme kultúrne pamiatky – Rosenfeldov palác, Budatínsky hrad s krásnym parkom, kde naši žiaci mali možnosť si zahrať aj rôzne loptové hry. V rámci turistických aktivít sme zrealizovali výstup na kopec Straník a taktiež aj na novootvorenú Žilinskú rozhľadňu. Zámerom týchto aktivít bolo ukázať žiakom, ako sa dá efektívne, zaujímavo a zdravo tráviť voľný čas v prírode. Výsledky našich aktivít sa ale termínom ukončenia projektu nekončili, pripomínať nám ich budú koláže a plagáty žiakov na chodbách školy ako aj bannery, ktoré budú neustále upozorňovať na škodlivé účinky drog, alkoholu a cigariet.

Niekoľko fotografií z projektu

 Ing. Timea Krúpová