kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Vyhodnotenie projektu z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „PODAJ MI RUKU“ 2022

Názov projektu: Rozvoj komunitného života žiakov na škole
Názov programu: KOMUNITNÝ ŽIVOT MLÁDEŽE

Cieľom projektu „Rozvoj komunitného života žiakov na škole“ bolo zmodernizovať chodby školy novými chodbovými lavičkami a zakúpením stolného futbalu - kalčeta, aby sme tak vytvorili nové oddychové zóny pre žiakov na aktívne trávenie voľného času počas prestávok a po vyučovaní.

V rámci projektu sa nám podarilo čiastočne oživiť a vymeniť staré chodbové lavičky na našich chodbách a vytvoriť menšie oddychové zóny s moderným chodbovým sedením, ktoré teraz pôsobia motivujúco a vyžarujú pozitívnu energiu. Žiaci majú možnosť počas prestávok sa zrelaxovať a načerpať silu na sedacích setoch na chodbách, nemusia tráviť voľný čas len v jednej triede, môžu sa dokonca spoločne odreagovať pri hraní stolného futbalu a tak lepšie rozvíjať spoločnú komunitu a komunitný život na našej škole. Počas prestávok sa pri stolnom futbale striedajú viacerí žiaci, ktorí si túto formu relaxácie medzi jednotlivými vyučovacími hodinami a v rámci väčšej obedňajšej prestávky veľmi pochvaľujú. Samozrejme sú aj takí, ktorí zostávajú aj po vyučovaní a spoločne si utužujú kamarátske vzťahy pri hraní stolného futbalu. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k predchádzaniu vzniku nežiadúcich foriem správania sa žiakov a vytvorili sme pre nich priestor na slušné vzájomné stretávanie sa a trávenie voľného času. Ďakujeme ŽSK za poskytnutie finančného grantu a možnosti realizácie projektu.

Realizátorka projektu: Ing. Timea Krúpová
Zástupcovia zo ŽŠR: Marc Nový, Denis Zivák

Fotodokumentácia k projektu: