kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Hodnotenie projektu: Za krajší areál školy

V rámci projektu s názvom „Za krajší areál školy“ z grantového programu odboru školstva a kultúry ŽSK sa nám podarilo v školskom roku 2020/21 skrášliť a zrevitalizovať vonkajší areál školy. Nakúpili sa moderné vonkajšie lavičky, ktoré naši žiaci zmontovali a dávali dokopy, pritom si zároveň mohli precvičiť svoje zručnosti, ktoré získavajú na odbornom výcviku. V druhej fáze projektu sme riešili vytvorenie prírodnej zábrany od hlučnej cesty vysadením zopár mladých stromčekov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto aktivity bola tímová práca žiakov a vytváranie ich spoluzodpovednosti pri premene areálu školy. Sme veľmi radi, že sme takouto formou mohli vynoviť trošku okolie školy a tak prispieť k tomu, aby žiaci trávili prestávky vonku na čerstvom vzduchu. Vďaka patrí nášmu zriaďovateľovi ŽSK.

Fotodokumentácia k projektu

8. 11. 2021  Ing. Timea Krúpová