kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je streda 27. 9. 2023 a sviatok má Cyprián

Duálne vzdelávanie

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline je zapojená do systému duálneho vzdelávania.

Pre školský rok 2022/2023 ponúkame žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorí chcú študovať maturitný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik, získať maturitné vysvedčenie spolu s výučným listom, elektrotechnickú spôsobilosť (§21) a chcú sa vzdelávať v spoločnosti:
- Kia Motors Slovakia s.r.o. (prihláška na štúdium v duálnom vzdelávaní)

Bližšie informácie:
• Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
    – Ľubomír Králik, 0907 777 856, riaditel@soseza.sk
• Kia Motors Slovakia s.r.o.
    - Pavlína Kajánková, Tel: 041/515 1716, vzdelavanie@kia.sk