kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je sobota 15. 6. 2024 a sviatok má Vít

Systém duálneho vzdelávania (SDV)

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline je zapojená do systému duálneho vzdelávania.

Pre školský rok 2024/2025 ponúkame štúdium v SVD žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorí chcú študovať maturitný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik, získať maturitné vysvedčenie spolu s výučným listom, elektrotechnickú spôsobilosť (§21) a chcú sa vzdelávať v spoločnosti:
- Kia Motors Slovakia s.r.o. (prihláška na štúdium v duálnom vzdelávaní)

Bližšie informácie:
• Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
    – Bc. Marek Jurč, 041/7074922, 0918 600 480, jurcm@soseza.sk
    – Ing. Ľubomír Králik, 041/7074912, 0907 777 856, riaditel@soseza.sk
• Kia Motors Slovakia s.r.o.
    - Marcela Bublíková, Tel: 041/515 1720, vzdelavanie@kia.sk